ISOLATIEWERKEN
KELDERDICHTING
BETONINJECTIE
OPSTIJGEND VOCHT

Betoninjectie Ronny Mattheeuws

Voor welke toepassingen komt betoninjectie in aanmerking?

  • Reparatie van bestaande beton:
Ook wel scheurinjectie genoemd. Een PUR-injectieschuimhars wordt geïnjecteerd voor het snel en efficient afdichten van lekken en scheuren, waar onder druk water uitstroomt en voor het vullen van holle ruimten en spleten in beton, metselwerk en natuursteen.
Deze toepassing wordt ook voorzien voor het afdichten van (drink) waterbekkens, riolen of andere waterbouwkundige werken. Zonder oplosmiddelen, chloor en CFK's, toegelaten voor drinkwatertoepassingen (volgens Duitse testrapporten).
  • Kelderdichting

  • Waterinfiltratie


  

De toepassingskeuze is afhankelijk van de problematiek van het vochtprobleem.
Zijn er scheuren, vochtophoping, waterkering, doorvoeren, condens (dampspanning)...
Voor elk probleem is er een specifieke oplossing. Het is aan ons als aannemer om hier de juiste keuze te maken en uw vochtprobleem op te lossen.